Gläntans BBQ & Lounge

Efter 6 fantastiska och framgångsrika år stänger nu Gläntans BBQ & Lounge permanent. Vi vill tacka alla våra gäster och partners för dessa år. Vi välkomnar alla till Beach House Ystad eller Bar och Brygga istället! ❤️👋

After 6 fantastic and successful years, Gläntan’s BBQ & Lounge is closing permanently. We would like to thank all our guests and partners for these years. We welcome everyone to Beach House Ystad or Bar och Brygga instead!

https://www.canva.com/design/DAGGDhnIaXg/yFGCF_rijwAFkmETlmczKQ/